Fachbereich Rechtswissenschaften

European Legal Studies Institute (ELSI)


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Lehrveranstaltungen

Sommersemester 2022

Nr. / Veranstaltung

Tag:

Zeit:

Raum:

VORLESUNGEN:

 

 

 

10.111

Europäische Rechtsgeschichte I

(1. Sem. Dipl. u. 1. Sem. LL.M. Dt. Recht)

 

ab Mo. 24.10.2022 (13x)


10:00-12:00

 

01/E01

10.513

Europäische Rechtsgeschichte III

(ab 5. Sem. Dipl. WF SP1)

 

ab Mo. 24.10.2022 (13x)

 

12:00-14:00

 

44/E03

(am 09.01: 22/E04)

10.220

Schuldrecht I

(ab. 1 Sem. Dipl. und 1. Sem. LL.B. Wirtschaftsrecht)

 

ab Mo. 12.12.2022 (7x)

 

08:00-10:00

 

15/E10

10.616

International Sale of Goods

(ab 5. Sem. Dipl. WF SP 1)

 

ab Mo. 24.10.2022 (6x)

 

16:00-18:00

 

41/102

10.9241

OsnaRep

EXAMENSKLAUSURENKURS:

- Klausur

 

- Besprechung

 

 

 

Sa. 04.02.23

 

Di. 16.02.23

 

 

 

08:00-13:00

 

18:00-20:00


 

 

 

15/130

 

15/130


10.093

Doktorandenkolleg Europäisches Privatrecht

(Promotionsstudiengang)

 

Fr. 25.11.22

Di. 13.12.22

Fr. 13.01.23

 

 

15:00-18:00

17:00-20:00

15:00-18:00

 

44/E03

44/E03

44/E03

10.00102

Reading Seminar: Katharine Pistor, The Code of Capital

(Promotionsstudiengang)

Vortrag Prof. Schulte-Nölke: Coding Land - Rechtsgeschichte

 

Ab Mi. 26.10.22 (10x)

 

Mi. 09.11.22

 

17:00-19:00

 

17:00-19:00

 

22/102

 

22/102

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN IM ZIVILRECHT:

 

 

 

10.1221

AG im BGB AT

(1. Sem. Dipl.)

Dozent: Julian Pusch

 

ab Mo. 24.10.2022 (13x)

 

14:00-16:00

 

22/107

10.1227

AG im BGB AT

(1. Sem. Dipl.)

Dozent: Lena Esser

 

ab Mo. 24.10.2022 (13x)

 

18:00-20:00

 

22/104

10.1228

AG im BGB AT

(1. Sem. Dipl.)

Dozent: Ida Rüffer

 

ab Mo. 24.10.2022 (13x)

 

18:00-20:00

 

22/105

10.1229

AG im BGB AT

(1. Sem. Dipl.)

Dozent: Leonard Nicolay

 

ab Mo. 24.10.2022 (13x)

 

18:00-20:00

 

22/107