Fachbereich Rechtswissenschaften

European Legal Studies Institute (ELSI)


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Kontakt

Tel: +49 541 969-4462

Fax: +49 541 969-4466

E-Mail: stefanie.kaemmerer@uos.de

Anschrift

European Legal Studies Institute
Institut für Europäische Rechtswissenschaft
Institut pour le droit en Europe

Universität Osnabrück

Süsterstr. 28
49074 Osnabrück