European Legal Studies Institute (ELSI)


Navigation und Suche der Universität Osnabrück


Hauptinhalt

Topinformationen

Publications: Others

Prof. Dr. Dr. h.c. (Ternopil) Fryderyk Zoll

159. Wstęp do pracy B. Swaczyny: Hipoteka umowna na nieruchomości, Zakamycze 1999, pp. 11-14, Zakamycze 1999. (Introduction to the book of B. Swaczyna: Contractual Mortgage on a Real Estate).

160. Wstęp do pracy W. Mróz-Krysty: Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Kluwer, Warszawa 2014, pp. 21-22. (Introduction to the book of W. Mróz-Krysta: The Non Proprietary Effects of the Termination of Contract).